Radio Policy Podcast
رادیوپالیسی، قسمت سوم: بیم‌ها و امیدهای سیاستگذاری انرژی در ایران، در گفتگو با دکتر عباس ملکی

رادیوپالیسی، قسمت سوم: بیم‌ها و امیدهای سیاستگذاری انرژی در ایران، در گفتگو با دکتر عباس ملکی

October 14, 2018

در این قسمت از رادیوپالیسی، با دکتر عباس ملکی، دیپلمات و استاد برجسته دانشگاه، در مورد سیاستگذاری انرژی در ایران گفتگو کرده‌ایم.

دکتر ملکی در این گفتگو، ضمن بیان تاریخچه کوتاهی از داستان نفت در ایران، با اشاره به موضوعاتی مانند قرارداد کرسنت و حواشی سیاسی آن، قاچاق بنزین به خارج کشور و نیز واردات خودروهای هیبریدی، به تحلیل و آسیب‌شناسی فضای سیاستگذاری انرژی در ایران می‌پردازد.

 

گفتگو و ویرایش: سعید سلیمانی

رادیو پالیسی - قسمت دوم: مهار پیچیدگی فرایند سیاستگذاری- بخش دوم

رادیو پالیسی - قسمت دوم: مهار پیچیدگی فرایند سیاستگذاری- بخش دوم

September 24, 2018

در قسمت دوم رادیوپالیسی، در گفتگو با محمد قاسمی و نوید خنوه، به موضوع پیچیدگی فرایند سیاستگذاری پرداخته‌ایم و تلاش کرده‌ایم به این سوالات جواب دهیم که یک مساله چگونه در ذهن سیاستگذار پررنگ می‌شود و چگونه صورت‌بندی می‌شود.

این قسمت در دو بخش تهیه شده است که آنچه می‌شنوید، قسمت دوم و پایانی آن است..

تهیه: عطا حشمتی، سعید سلیمانی

رادیو پالیسی - قسمت دوم: مهار پیچیدگی فرایند سیاستگذاری- بخش اول

رادیو پالیسی - قسمت دوم: مهار پیچیدگی فرایند سیاستگذاری- بخش اول

September 3, 2018

در قسمت دوم رادیوپالیسی، در گفتگو با محمد قاسمی و نوید خنوه، به موضوع پیچیدگی فرایند سیاستگذاری پرداخته‌ایم و تلاش کرده‌ایم به این سوالات جواب دهیم که یک مساله چگونه در ذهن سیاستگذار پررنگ می‌شود و چگونه صورت‌بندی می‌شود.

این قسمت در دو بخش تهیه شده است.

تهیه: عطا حشمتی، سعید سلیمانی

رادیو پالیسی - قسمت اول: شکست سیاست‌های آب در ایران

رادیو پالیسی - قسمت اول: شکست سیاست‌های آب در ایران

August 19, 2018

در اپیزود اول رادیوپالیسی، در گفتگو با سیدجلال میرنظامی و سروش طالبی، به موضوع شکست سیاست‌ها در حوزهٔ پیچیده آب پرداخته‌ایم و به این سوال‌ها جواب داده‌ایم که دلایل ناکامی سیاستگذاران در تحقق اهداف خود در این حوزه چیست؟

 

تهیه: سعید سلیمانی و عطا حشمتی